Oksana Kleiven
Advokatfullmektig
ok@advokatconsult.no
92035740

Utvalgte kompetanseområder
Trygderett
Kontraktsrett
Forvaltningsrett
Forbrukerrett
EU rett

Utdanning

2015 – Enkelt emne- Trygderett. Universitet i Bergen.

2009 – Master i rettsvitenskap (EU og Internasjonalt rett). Riga Graduate School of law. Riga, Latvia.

2002-2006- Bachelor i rettsvitenskap. Baltic Russian Acadamy. Riga, Latvia.

Erfaring

2020 -d.d. Advokatfullmektig. Advokatconsult.

2016-2017- Juridisk utreder. Advokatconsult.

2010-2011- Jurist. Info Riga AS. Riga, Latvia.

2006-2007- Jurist. Semidex-Riga LTD. Riga, Latvia.