Eiendoms Mangel?

Vi hjelper deg!

Ved et ordinært salg av eiendom, er det avhendingsloven (lov av 03.07.1992 nr. 93) som kommer til anvendelse.

Skjeggkre, muggsopp, arealavvik – dersom du har havnet på denne siden har du sannsynligvis fått en mindre hyggelig overraskelse etter kjøp av ny eller brukt bolig. En slik oppdagelse er frustrerende og kan være begynnelsen på et langvarig mareritt for deg som ny eier av boligen.

For at du skal få best mulig informasjon om videre fremdrift, vil vi forklare deg alt rundt alminnelige feil og mangler ved boligkjøp.

Eiendoms mangel

Eiendommen har en mangel dersom omstendigheter ved eiendommen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt kjøperen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke svarer til opplysning gitt i annonse, i salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selger.

Hva kan jeg klage på?

Etter avhendingsloven kan ikke kjøper reklamere på feil og mangler som han kjente til, eller måtte kjenne til, da avtalen ble inngått. Domstolene stiller strenge krav til boligkjøperne med tanke på hvor mye de bør forstå ut fra vage antydninger om mulige feil eller skader på boligen. Høyesterett forutsetter at boligkjøper skal forstå de juridiske konsekvenser som for eksempel ligger i vage og omtrentlige risikoopplysninger.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg finner mangel?

Du må undersøke eiendommens tilstand etter kjøpet. Dersom du oppdager forhold ved eiendommen som du mener utgjør en mangel, er det viktig at du reklamerer overfor selger så snart som mulig for at du ikke skal miste rettigheter du ellers ville hatt.

For at du ikke skal miste retten til å for eksempel kreve prisavslag, erstatning eller heve kjøpet, bør du ikke reparere mangelen før selger er gitt en utbedringsmulighet (for eksempel en tidsfrist til å rette mangelen). Du bør imidlertid iverksette nødvendige tiltak for å begrense skadeomfanget (for eksempel midlertidig tetting av hull i taket ved lekkasje).

Ta kontakt med oss for veiledning eller ved flere spørsmål.

Eiendoms Mangel

Hva Kan Vi Hjelpe Med?

Kontakt Info
Kontaktskjema