Personvern ang. nettside

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Advokatconsult samler inn og bruker personopplysninger. Erklæringen inneholder opplysninger til eksisterende og potensielle kunder, brukere av nettsidene våre, leverandører, samarbeidspartnere og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Advokatconsult, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til personopplysningsloven og tilhørende forskrifter. Med personopplysninger mener opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson.

Behandling av personopplysninger

Advokatconsult behandler personopplysninger i tilknytning til det enkelte oppdrag i den utstrekning dette er nødvendig for å utføre oppdraget. Opplysningene kan omfatte informasjon om kunden, og kundens kunder, men vil ikke omfatte sensitive personopplysninger.

 Våre nettsider 

Som et ledd i den digitale markedsføringen benyttes også informasjonskapsler på hjemmesiden. Herav også ip adresser som lagres i Google Analytics, Facebook pixel for retargeting og statistikk til Google Analytics som kan gi informasjon om hvordan brukeropplevelse kan forbedres . Opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson.

Databehandlere

Advokatconsult har inngått databehandleravtaler med sine leverandører som har tilgang til opplysninger om deg, avtalene sikrer at våre underleverandører behandler opplysningene i tråd med GDPR.

Leverandører og samarbeidspartnere

Personopplysninger som navn på kontaktperson, e-post, telefon og adresse blir samlet inn fra våre leverandører og samarbeidspartnere, i den utstrekning dette er nødvendig for å administrere avtaleforholdet og for å oppfylle avtalen.

Markedsføring

I forbindelse med vår markedsføring behandles personopplysninger om eksisterende og nye kunder for utsendelse av nyhetsbrev, tilbud og lignende. Dette er begrenset til kontaktinformasjon som navn, e-post, telefon og adresse. Dersom dette ikke er ønskelig kan du gi beskjed til epost angitt nedenfor.

Rett til innsyn

Alle som ønsker det har rett til å få greie hvilke personopplysninger Advokatconsult samler inn. Den registrerte kan også be om at feilaktige opplysninger rettes.

Sletting

Personopplysningene slettes når det ikke lenger er saklig grunn for oppbevaring.

Samtykke, lov-valg og verneting

Personvernerklæringen gjelder alle brukere av våre nettsider, og ved å bruke vår nettside aksepterer bruker at personopplysningen kan behandles i tråd med denne erklæringen. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Bergen i samsvar med norske lover.

Endring av vår personvernerklæring

Vi vil til enhver tid tilpasse oss gjeldene personvernreglement, dette kan medføre endringer i denne personvernerklæringen.

Kontaktinformasjon

Hvis du du spørsmål til denne personvernerklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du ta kontakt med oss på post@advokatconsult.no

Hva Kan Vi Hjelpe Med?

Kontakt Info
Kontaktskjema